RealityBox

Tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo je stroj, ktorý čerpá teplo z jedného miesta na druhé, vynaložením vonkajšej...

Ako prerobiť byt či dom bez pokuty?

Poplatky a pokuty Správny poplatok za vydanie stavebného povolenia je 23 eur. Za ohlásenie sa...

Zasklenie loggie, balkónu

Na zasklenie balkóna alebo loggie treba minimálne ohlásenie stavebnému úradu. Ten posúdi vhodnosť...

Nízkoenergetické domy

Výstavba nízkoenergetických domov je značne dynamicky sa rozvíjajúca oblasť stavebníctva. Zdá sa...

Rekuperácia v našich rodinných domoch

Ako spätne využiť teplo strácané pri vetraní? S rekuperačným systémom je možné nielen...

Výber stavebných pojmov

Byt je obytná miestnosť alebo súbor obytných miestností s príslušenstvom usporiadaný do funkčného...

Panelové byty: typ bytu BAURING

Na výstavbu panelových bytov sa uplatnilo viac ako 20 typov konštrukčných systémov a stavebných...

Z dejín architektúry

Architektúra - archi hlavný/vládny + tekton staviteľ/umelec, remeselník (pracujúci s drevom) -...

Záznamy: 1 - 8 zo 8