Rekuperácia v našich rodinných domoch

Rekuperácia v našich rodinných domoch

Ako spätne využiť teplo strácané pri vetraní? S rekuperačným systémom je možné nielen nízkoenergetické domy a drevostavby odvetrať, ale ešte aj ušetriť na kúrení. Podstatou je zachytenie čo najväčšieho množstva zostatkového tepla a následné využite. Ďalším veľkým plusom tejto technológie je zníženie prenosu alergénov, prachu a vonkajšieho hluku. Je to vďaka kvalitnej filtrácii celého systému.

    Rekuperácia je názov pre spätná získavanie tepla pri výmene vzduchu.  Privádzaný vzduch do rodinného domu sa ohrieva teplým odchádzajúcim vzduchom. Pri tomto spôsobe vetrania nedochádza k zbytočnému plytvaniu, ako je to pri vetraní oknom, ale využíva sa odpadové teplo k úspore energie.

    Z čoho sa skladá rekuperačný systém

Rekuperačný systém sa skladá z viacerých častí. V obvodových stenách miestností sú umiestnené nastaviteľné otvory pre prívod vzduchu. Ventilátorom je naopak vzduch odvádzaný z kúpeľne, kuchyne a WC. Všetok tento vzduch sa pomocou rozvodového potrubia dostáva do rekuperátora  – je to výmenník, kde dochádza k dovzdávaniu tepla. Rekuperačnú jednotku tvoria okrem výmenníka tepla aj dva ventilátory, vzduchové filtre a ovládanie systému. Celá táto jednotka je umiestnená v jednej skrini. Celú túto technológiu ešte dopĺňajú tlmiče zvuku a izolácie.

    Aká je účinnosť rekuperácie

Účinnosť rekuperácie závisí od viacerých faktorov. Medzi hlavné patria rýchlosť prúdenia vzduchu a vzdialenosť, ktorú musí vzduch prekonať.  Ak je rýchlosť prúdenia privysoká, potom vzduch nemá dostatok času na odovzdanie tepla. Ak však prúdi pomaly, teplo sa prirodzene stráca ešte pred odovzdaním. Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje účinnosť rekuperácie je vlhkosť , pri kondenzácii vlhkého vzduchu sa uvoľňuje latentné teplo, čo zvyšuje účinnosť rekuperácie. Ovplyvňuje ju aj pomer privádzaného a odvádzaného vzduchu, čím väčší objem odvádzaného vzduchu, tým je rekuperácia účinnejšia. Ak sa všetky tieto pozitívne faktory spoja, je možné za týchto ideálnych podmienok dosiahnuť aj 95% účinnosť.

    V praxi to znamená, že ak má odvádzaný vzduch teplotu 20°C, tak privádzaný vzduch o teplote 0°C sa ohreje až na  19°C.V bežných podmienkach sa účinnosť rekuperácie v rodinných domoch pohybuje na úrovni  40-80%.

Rekuperačným systémom sú vybavené aj byty v Šelpiciach.