Nízkoenergetické domy

Nízkoenergetické domy

Výstavba nízkoenergetických domov je značne dynamicky sa rozvíjajúca oblasť stavebníctva. Zdá sa ale, že pre značnú časť architektov, projektantov, realizačných a developérskych spoločností je táto téma stále neznáma. A v ľudskej povahe je, že sa neznámeho bojíme. Stále prevláda názor, že ide o nejakú samostatnú, okrajovú i keď možno narastajúcu, ale zvláštnu skupinu výstavby jasne sa oddeľujúcu od tej bežnej.

Je jasné, že sa hranice posúvajú a tzv. nízkoenergetické stavanie sa v určitej miere skôr alebo neskôr stane súčasťou hlavného prúdu. Jednoducho preto, že sa jedná o vyvážený a racionálny prístup, v záujme jednotlivého investora, ale i spoločnosti ako celku. Neexistuje ani prílišná potreba presvedčovať malých investorov pomocou enviromentálnych argumentov. Už dnes napr. v Dolnom Rakúsku je celkovo finančne najvýhodnejším rozhodnutím pre stavebníka s malým rozpočtom, aby si vybral dom v pasívnom štandarde, keď zváži odstupňovanú zemskú nárokovú podporu na zabezpečenie si bývania i zvýhodnené podmienky bánk.

I tam, kde nie je možné žiadnu podporu z verejných prostriedkov získať, má zmysel o energetickom dome uvažovať, pretože prináša vyšší komfort za prijateľné náklady. Nízka energetická náročnosť je jednou z charakteristík kvality riešenia. A tak si dnes pri trende neustáleho zvyšovania cien primárnych energií ( plyn, elektrina a pod. ) môžeme tiež spočítať, že prípadná jednorázová investícia naviac do energetiky primeraného riešenia je najlepším dôchodkovým poistením.

Nízkoenergetické domy sú atraktívne i v oblasti sociálnej výstavby, kde je dlhodobým vlastníkom štát alebo obec. Príkladom je Južné Tyrolsko, kde sociálne slabí nájomníci platia časť základného nájmu odstupňovane podľa príjmov, ale poplatky za energie platia v plnej výške.. Všetci teda majú záujem , aby platby boli nízke.

V hodnotení nízkoenergetických domov často zabúdame oceniť vyššiu kvalitu vnútorného prostredia – čistý vzduch v interiéri, lepšiu izoláciu proti prenikajúcemu hluku zvonku vďaka kvalitnejším a tesnejším obvodovým konštrukciám, elimináciou problému prehrievania v lete, zlepšenie pohody prostredia vďaka vyšším teplotám vnútorných povrchov. Pri komerčných stavebných akciách je potrebné spomenúť lepšiu prenajímateľnosť vďaka vyššej kvalite vnútorného prostredia a lepšiemu imidžu. Prieskum uskutočnený vo Švajčiarsku ukázal, že nízkoenergetické domy s investičnými „viacnákladmi“ 5 – 7 % boli predávané o 9 % drahšie ako zrovnateľné domy v obvyklom štandarde.

Stovky zahraničných realizácií pasívnych domov s doloženými veľmi dobrými výsledkami v otázkach komfortu, estetických vlastností, životnosti i ceny a skutočných energetických vlastností sú dôkazom vyzretosti technológií i postupu navrhovania. Väčší objem výroby prvkov zvlášť vhodných pre nízkoenergetické a pasívne domy vedie k súťaži na trhu a ďalšiemu zlepšovaniu ich parametrov bez navýšenia ceny. Pokiaľ sú v súčasnej dobe ceny ešte o niečo vyššie, je to do značnej miery dané dvoma skutočnosťami: menším objemom výroby niektorých špeciálnych prvkov i – všeobecne povedané – nutnosťou zaplatiť cenu za proces učenia ( vývoj výrobkov, technológií realizácie stavieb a pod. ).

Prístupy dlhodobo overené vo výstavbe rodinných domov sa začínajú primerane aplikovať i na rozsiahle bytové domy a to i v oblasti sociálnej výstavby, na iné formy ubytovania ( študentské internáty a prechodné ubytovanie ), administratívne a školské budovy. Existuje napríklad i pasívny supermarket, pasívna budova pre chemickú výrobu a pamiatkový chránený dom zrekonštruovaný na úroveň pasívneho domu.

Budovy s veľkými vnútornými tepelnými ziskami, často v spojení s premenlivými pasívnymi solárnymi ziskami, pochopiteľne vyžadujú komplexnejší prístup pri tvorbe stavebnej energetickej koncepcie. Rozhodujúcou tu môže byť energetická náročnosť chladenia a možnosť jeho zníženia. Veľmi významná bude pochopiteľne energetická obnova budov, ktorá už znamená alebo bude znamenať rozhodujúci objem v stavebnom priemysle vyspelých štátov.

Zdroj: www.nizkoenergeticke-domy.sk

Ponuka nízkoenergetických nehnuteľností