Zasklenie loggie, balkónu

Zasklenie loggie, balkónu

Na zasklenie balkóna alebo loggie treba minimálne ohlásenie stavebnému úradu. Ten posúdi vhodnosť použitého systému, pokiaľ je prijatá nejaká všeobecná zásada v danom území z pohľadu architektonického stvárnenia vonkajších fasád bytových domov.

Nie každé zasklenie je vhodné na Vašu loggiu či balkón. Je veľa dôvodov, prečo si dať radšej poradiť o vhodnom zasklení, ako mať celý život reklamácie a problémy s nevhodným zasklením.

   Pri zasklievaní lodžií sa rozlišujú dva spôsoby zasklievania - podľa zložitosti:

   - jednoduché - tzv. zasklievací systém, ktorý vykoná profesionálna odborná firma s použitím certifikovaného systému a následne táto firma zodpovedá za dodržanie všetkých vyžadovaných podmienok. V tomto prípade je potrebné ohlásenie stavebnému úradu.
    - zložitejšie - prípad, kedy pôjde o zložitejšie úpravy, napríklad vloženie plastového okna a murovanie obvodových múrov atď. V tomto prípade sa vyžaduje stavebné povolenie od stavebného úradu ako aj súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov.

Úprava lodžií, resp. zasklievanie je však možná len v prípade, ak bytový dom spĺňa technické požiadavky na takéto úpravy. Ak bytový dom vykazuje technické alebo systémové poruchy, nezniesol by ďalšie stavebnotechnické zaťaženie, a takáto úprava lodžií nie je možná.

          Hlavné výhody pre zasklenie:

  •     Teplota vzduchu v priestore lodžie a balkóna môže byť výššia až o 8 až 13°C oproti vonkajšej teplote
  •     Zníženie strát vďaka tepelne vyrovnávajúcemu priesotru a eliminácii tepelných mostov
  •     Zníženie spotreby energie až o 20% na bytovú jednotku
  •     Ochrana pred dažďom, vetrom, snehom a krupobitím
  •     Rozšírenie obytnej časti
  •     Predĺženie poúživania lodžie počas roka
  •     Ochrana pred emisiami, hlukom a zvýšenie nepriezvučnosti o 8 až 10 dB
  •     Ochrana pred hmyzom a vtáctvom
  •     Možnosť kombinácie zateplenia balkóna s plastovým obkladom, lexanom, alebo inými materiálmi