Trnava a okolie

Dolné Orešany

Názov obce: Dolné Orešany Okres: Trnava Kraj: Trnavský Počet obyvateľov (k 18.05.2009): 1 265 Rozloha: 1 790 ha Nadmorská výška: 202 m.n.m     Obec Dolné Orešany leží na východnom...

Horné Orešany

Obec Horné Orešany sa nachádza v západnej časti Trnavského okresu vzdialená 15 km od krajského mesta Trnavy a 48 km od hlavného mesta SR...

Jaslovské Bohunice

Novodobá história obce Jaslovské Bohunice sa začala písať dňa 12. júla 1958, kedy sa zlúčili obce Jaslovce a Bohunice. O 18 rokov neskôr sa k nim pripojili i Paderovce. Pohľad do minulosti siaha až...

Ružindol

Razna, Vallis, Rosarum, Rusren, Rosenthal, Rossindol, Rozsavölgy, Rošindol – takto sa nazývala táto dedina v starých listinách, spisoch a mapách. Poloha: vo veľkej Trnavskej tabuli asi 10 km od...

Smolenice

Pod malebným juhovýchodným úpätím Malých Karpát sa rozprestiera obec Smolenice. Má približne 3200 obyvateľov a patrí do okresu Trnava. Smolenice sú po prvýkrát doložené v listine z roku 1256 ako...