Panelové byty: typ bytu BAURING

Panelové byty: typ bytu BAURING

Na výstavbu panelových bytov sa uplatnilo viac ako 20 typov konštrukčných systémov a stavebných sústav, napr. T11 až T16, T01 až 03 B, PV-2, BA, G-57, LB, MS 5, krajské varianty pre mestá Košice, Žilina, Banská Bystrica, Bratislava, Nitra, tiež T 08 B, ale aj K-61 (Košice) PD-62 (Poprad) NMB (juhozápadné Slovensko).

    Konštrukčné systémy sa odlišovali v materiáli obvodového plášťa, podlažnosti, v uplatnení balkónov alebo lodžií. Niektoré boli stavané v pozdĺžnom nosnom systéme iné v priečnom, s konštrukčnou výškou od 2700 mm až 3000 mm.

    Po roku 1970 sa využívali krajské varianty panelových konštrukčných systémov T 06 a T 08 B, ich modifikácie ZT a ZTB. Vytvorili sa podmienky na zmenu technického riešenia so zavedením vrstvených konštrukcií obvodových plášťov uplatnených pri systéme Bauring – Camus (BA-BC) a B 70. Zlepšenie štandardu a kvality bývania nová konštrukčná sústava zavedená ako konštrukčný systém BA-NKS. V roku 1984 nadobudla platnosť revidovaná tepelnotechnická norma. Po tomto čase sa uplatňovali už len tri stavebné sústavy: P 1.14, P1.15 a PS-82. Ďalšia zmena sa mala uskutočniť strednorozponovej stavebnej sústavy  P1.24/25. V stavebnej sústave P 1.24 sa postavili len dva bytové domy, po roku 1989 táto výstavba skončila.

Bauring v ponuke reality Bičiar

Bauringové byty:

    Panelový konštrukčný systém BA-BC (licencia na panelový systém Bauring-Camus) sa realizoval podľa typových podkladov „Montované obytné domy panelového systému Bauring-Camus T-BA-BC“, Stavoprojekt Bratislava 1971 a typových podkladov „Konštrukčná sústava BA-BC“, Stavoprojekt Žilina, schválených Ministerstvom stavebníctva SSR v roku 1975. neskôr spracovali realizačné Pozemné stavby Trnava, Nitra, Banská Bystrica a Žilina racionalizačné opatrenia, ktoré spracovateľ typového podkladu Stavoprojekt Žilina do konca roku 1977 zapracoval do typového podkladu.

Nosný systém je charakterizovaný ako krabicový nosný systém. Konštrukčná výška podlaží je 2700 mm, svetlá výška 2500 mm.

    Bytové domy sa v bauringovom panelovom systéme realizovali v rokoch 1972-1983.

    Stavali sa bytové domy s 4, 5 a 9 nadzemnými podlažiami s polozapusteným suterénom, každý bytový dom mal svoj samostatný projekt, kúpeľne sú u väčšiny bytov po obvodovej stene s priamym osvetlením a prirodzeným vetraním oknom.

Bauringový konštrukčný systém:

Obvodový plášť – vrstvené dielce, ktoré sa skladajú z vnútornej železobetónovej vrstvy (135 mm) vystuženou zváranou sieťovinou, tepelnoizolačnej vrstvy, penového polystyrénu (50mm) a železobetónovej vrstvy (75 mm). Betónové vrstvy sú spojené navzájom priestrorovou kotvou s diagonálami z antikoróznej ocele (d 8 mm) a dištančnými ihličkami (d 2 mm) Obvodové panely sú nosné, spojené s nosnými stenami prevlečenými prútmi z ocele (10 425).

Strešný plášť – tvorí dvojplášťová konštrukcia a tepelnoizolačnú vrstvu tvoria plynosilikátové dosky (h 240 mm). Na streche sa nachádzajú vetracie potrubia pre odvetranie bytových jadier.

Zvislé nosné steny - sú zo železobetónových panelov (h 140 mm), medzi jednotlivými bytmi sú hrubšie steny (h 180 mm)

Priečky – betónové dielce (od 70 do 100 mm)

Stropné konštrukcie – železobetónové panely (h 150 mm)

Bytové jadrá sú typu Omnia-Bauring; pre malometrážne byty OB 211, pre viacizbové byty OB 302. Bytové jadrá sú montované z betónových priečok (70 mm)

Schodištia sú železobetónové prefabrikované, dvojramenné.

Výťahy sú zabudované v 5 a 9 podlažných budovách a nachádzajú sa vo výťahových šachtách pri schodišti predsadené pred líce budovy. Vstupy do výťahu sú  na medzipodestách.

Lodžie sú zapustené a na spodnej ploche je panel ukončený odkvapovým nosom. Zábradlie lodžie má výplň z bezpečného vrstveného skla Connex.