Šaľa - Mesto v digitálnych mapách

17.11.2013 16:33

Mesto Šaľa sprístupnilo nový informačný systém GISPLAN, ktorý poskytuje občanom  informácie prostredníctvom digitálnych máp. Vstup do systému je z hlavnej internetovej stránky mesta a je bezplatný.

Systém zabezpečuje prístup ku kvalitným leteckým snímkam mesta a kompletnej digitálnej katastrálnej mape. Jeho mapový obsah plánuje samospráva priebežne aktualizovať, dopĺňať a zverejňovať na internete. Občania môžu v systéme už teraz jednoducho a rýchlo vyhľadávať pomocou leteckej snímky, identifikovať pozemky alebo merať vzdialenosti a plochy priamo v mape. Z mapy je tiež možné získavať presné súradnice GPS.

Doteraz bol systém GISPLAN sprístupnený iba pre pracovníkov mestského úradu a mestskej polície, pre ich interné pracovné účely. Od 28. októbra 2013 je už prístupný aj širokej verejnosti.  Samospráva očakáva, že systém zlepší možnosti zverejňovania informácií, zefektívni komunikáciu s občanmi a zároveň zvýši ich angažovanosť pri riešení miestnych problémov.

Práca so systémom GISPLAN je intuitívna a jednoduchá. Nevyžaduje žiadne odborné znalosti práce s počítačom. Systém nie je potrebné inštalovať nakoľko je dostupný on-line prostredníctvom internetu. Odborným partnerom mesta v rámci prevádzky systému GISPLAN je spoločnosť Gista,  ktorá sa špecializuje na geografické informačné systémy. Rovnaký systém ako v Šali spoločnosť úspešne zaviedla už vo viac ako 23 mestách na Slovensku.

Do systému sa dostanete z titulnej stránky kliknutím na ikonu "gisplan" pod úradnou tabuľou. Ďaľšia možnosť je na hociktorej podstránke portálu sala.sk v ľavej časti "štítky" s názvom "katastrálna mapa". A posledná možnosť je hlavné menu časť "občan" a v ľavej ponuke predposledná možnosť "katastrálna mapa".

Zdroj: www.sala.sk

Fotogaléria: Šaľa - Mesto v digitálnych mapách