Ceny nehnuteľností za prvý štvrťrok 2010 podľa NBS stále ukazujú šípku dole

05.05.2010 23:17

 

  V poslednom štvrťroku minulého roka (2009) cena nehnuteľností na Slovensku podľa NBS vychádzala na → 1297,-€/m2,
v prvom štvrťroku tohto roka (2010) NBS uvádza najnovší údaj nižší o 1,
-€/m2,teda → 1296,-€/m2.
 
  Pokles cien nehnuteľností v medzikvartálnom období predstavuje len nepatrnú stotinku %, naproti tomu v medziročnom období, teda oproti predchádzajúcemu roku sa cena nehnuteľností na Slovensku znížila o 8,9%.
 
  Z údajov NBS vyplýva, že najvyššie ceny nehnuteľností za prvý štvrťrok sú už tradične  v bratislavskom kraji a to → 1728,-€/m2,
 naopak najnižšie ceny sú zaznamenané  v nitrianskom kraji → 643,-€/m2.
 

 V trnavskom kraji vychádza priemerná cena nehnuteľností na → 861,-€/m2, čo je

v medzikvartálnom období (879,-€/m2) nižšia cena o 1 %,

v medziročnom období (992,-€/m2) je pokles o 11,4 %.
 
  Ceny bytov na Slovensku v prvom štvrťroku tohto roka → 1332,
-€/m2
Pri bytoch zaznamenávame medzikvartálny (1327,- €/m2 nárast necelých 0,4%,
v medziročnom (1 447,-€/m2) období ide o pokles 8,3 %.
 
  Ceny domov na Slovensku v prvom štvrťroku tohto roka → 1167,
-€/m2
Pri domoch zaznamenávame medzikvartálny (1180,
-€/m2) pokles o 1,1%,
v medziročnom období (1 222,
-€/m2) pokles o 4,7%.
 

   

 Vývoj cien nehnuteľností bude zaujímavý po tohtoročných voľbách a samozrejme bude závisieť od hospodárskej situácie.

 

V trnavskom kraji majitelia nehnuteľností veľmi neochotne pristupujú k znižovaniu cien a predávajú len tí, čo musia (vysporiadanie majetku a pod.), tí majitelia, čo nemajú naponáhlo vyčkávajú na opätovný nárast.

 

Kupujúci je stále pánom na trhu, najmä pri dlhodobo nepredávaných nehnuteľnostiach a dá sa povedať, že v tomto čase na trhu má kupujúci najlepšiu šancu na rokovanie o znížení predmetnej ceny za nehnuteľnosť.

 

  

Spracoval: Miloš Kasal